Testa ditt magnesiumvärde

Hur går man tillväga om man misstänker att man har för låga nivåer av magnesium i kroppen? Finns det till exempel några tester man kan ta för att säkerställa detta?

(Ett nytt fönster öppnas)

Testa ditt magnesiumvärde

Testa hos vårdcentralen

Du kan naturligtvis besöka din vårdcentral och testa dina magnesiumvärden om du tror dig lida av brist. Det finns dock ett problem med de test som görs inom sjukvården. Det mesta av ditt magnesium lagras nämligen i kroppens vävnader och inte blodet. Att med hjälp av ett blodprov se hur dina magnesiumnivåer ser ut kan därför vara svårt. Ett sådant prov visar ofta bara om du har så svåra brister på magnesium att de även syns i blodet. Magnesiumnivåerna i ditt blod kan ligga på en jämn nivå trots att det i själva verket råder stor brist i dina vävnader. Att göra mer avancerade tester av magnesiumnivåerna är tyvärr ovanligt i vården i Sverige idag.Alternativa testmetoder

Eftersom det är svårt att säkerställa nivåerna av magnesium i dina vävnader med hjälp av bara ett vanligt blodprov så har alternativa metoder tagits fram, till exempel tester på cellnivå. Dessa kan dock vara svåra att få göra hos vårdcentralen. Det kan istället krävas att du vänder dig till en oberoende aktör.

Det finns flera olika företag som du kan vända dig till för att göra hälsotester. Ofta beställer du då ett paket där flera olika tester ingår. Testet görs vanligen genom blodprov hos en vårdgivare som är kopplad till företaget som analyserar testet. Du kan också skicka saliv och urinprover själv.

Testa med hjälp av tillskott

Magnesium kan inte bildas av kroppen utan måste intas med kosten eller med hjälp av extra tillskott. Ett tredje alternativ är därför att helt enkelt börja äta tillskott och se om du mår bättre av det. Det finns nästan inga faror med att göra detta eftersom magnesium är mycket svårt att överdosera. Köper du bara ett tillskott av god kvalitet och håller dig till rekommenderad dos så finns det väldigt få risker. Du som lider av andra sjukdomstillstånd eller äter många olika läkemedel bör dock rådgöra med din läkare innan du börjar äta tillskott.

Detta är naturligtvis inte ett test i sig, men ändå en bra väg att gå. Vården idag lägger inte så stor vikt vid att undersöka magnesiumbrist om den inte är så grav att den syns i blodet, därför kan det vara bra att själv se till att tillgodose dina behov av magnesium.Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Charlotte Holding
Källor: Expressen.se, Kurera.se

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *